Tir

Mae tir ar werth yn denu sbectrwm eang o ddiddordeb y farchnad gan unigolion a buddsoddwyr. Yn Tom Parry a’i Gwmni, mae ein profiad eang a’n gwybodaeth helaeth o'r ardal leol yn rhoi mantais fawr i ni dros ein cystadleuwyr.

Rydym yn y sefyllfa orau i roi cyngor i chi ar eich holl faterion tir boed hynny yn werthiant neu yn brisiad.

Cysylltwch â'n tîm am ragor o wybodaeth.

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS