Lleoliad

Radiws

Lleiafswm

Uchafswm

Ystafelloedd wely (oleiaf)

Ystafelloedd wely (hyd at)

Prynnu

Gwyddom fod prynu tŷ yn aml yn un o'r pryniannau mwyaf sylweddol a phwysig yr ydych yn debygol o ymgymryd â nhw. Dyna pam ei bod mor bwysig sicrhau eich bod yn cael y cyngor gorau posibl gan yr asiant eiddo mwyaf profiadol. Gyda thros 100 mlynedd o brofiad yn yr ardal a mwy na 250 o eiddo yn ein portffolio, gall Tom Parry a’i Gwmni roi gwybodaeth a chyngor lleol cadarn i chi ac yr ydym yn hyderus fod gennym yr eiddo iawn ar eich cyfer.

Ymfalchȉwn fod gennym dîm o staff profiadol sy'n gallu rhoi cymorth bob cam o'r ffordd; o gofrestru, i ddod o hyd i'r eiddo iawn i chi, trafodi, cynghori ar arolwg syrfe, a chwblhau. Rydym yn canfod yn rheolaidd iawn fod pobl sy'n prynu oddi wrthym yn dod yn ôl atom fel cleientiaid i werthu oherwydd ein gwasanaeth proffesiynol a'r diwylliant o ymddiriedaeth yr ydym yn ymdrechu i ymglymu â'n holl gleientiaid.

Rhowch eich manylion i mewn yn ein cyfeiriadur chwilio er mwyn dod o hyd i’n rhestr presennol o eiddo ar werth sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf.

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS