Gwerthu

Mae Tom Parry a’i Gwmni yn gwmni annibynnol o Werthwyr Eiddo Proffesiynol a Syrfewyr Siartredig, sydd wedi magu enw da iawn am werthu eiddo yn llwyddiannus ers 1912. Rydym yn darparu cyngor proffesiynol heb ei ail yn seiliedig ar dros 100 mlynedd o brofiad yn yr ardal leol.

Gwyddom y gall gwerthu tŷ fod yn broses gymhleth a straenus, ac mae dewis yr asiant cywir yn hanfodol er mwyn sicrhau gwerthiant esmwyth. Mae ein ehangder a'n dyfnder o wybodaeth a phrofiad lleol yn ein galluogi ni i fod yn y sefyllfa orau bosibl i werthu eich eiddo ar eich rhan. Fel busnes teuluol rydym yn ymfalchïo wrth gynnig gwasanaeth proffesiynol bersonol; gan eich arwain gam wrth gam drwy y broses werthu o’r gwerthusiad cyntaf hyd at gwblhau y gwerthiant.

Rhoddwn ymrwymiad i'n cleientiaid i sicrhau y pris gorau posibl am eu heiddo, ac mae gennym enw da yn hyn o beth.

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Gwerthusiad cychwynnol o werth eich eiddo ar y farchnad agored, yn rhad ac am ddim, heb unrhyw orfodaeth.
  • Cyngor ar y strategaeth farchnata orau, gan gynnwys cyhoeddiadau ar-lein a phapur
  • Rydym yn darparu manylion gwerthiant o safon uchel, wedi'i deilwra i ofynion ein cleientiaid
  • Cyfle i werthu trwy Gytundeb Preifat neu drwy Ocsiwn
  • Tîm gwerthu penodol

Beth am gysylltu â'n tîm gwerthu fydd yn falch iawn i'ch cynorthwyo chi.

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS