Gwerthusiad/Prisiad

Gall ein tîm o Syrfewyr Siartredig a Phriswyr Cofrestredig eich cynorthwyo gyda'ch anghenion prisio. Wedi ei rheoleiddio gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a gyda phrofiad helaeth yn y maes hwn gall ein tîm ddarparu cyngor ar brisio ar y canlynol:

  • Eiddo Preswyl
  • Eiddo Masnachol (gwerthu a gosod)
  • Tir
  • Prisiadau Prawf
  • Asesiadau Cost Prisio Yswiriant Tân / Adfer
  • Treth Enillion Cyfalaf.

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS