Arwerthiannau

Rydym yn gweithredu mewn partneriaeth â "iam-sold", darparwr arwerthiant arbenigol a gwobrwyol.

Nid yw'r dull gwerthu traddodiadol drwy Gytundeb Preifat yn addas i'n holl gleientiai, ac efallai y bydd gwerthu eich eiddo trwy’r Dull Ocsiwn Fodern yn gweddu orau i’ch anghenion.

Heb unrhyw ffioedd i'w dalu ar werthu eiddo trwy'r Dull Ocsiwn Fodern, efallai y bydd hyn yn gweddu orau i'ch anghenion.

Mae'r dull ocsiwn fodern yn llês enfawr wrth i ni ddenu diddordeb yn yr eiddo o’r dydd cyntaf o farchnata, ac yn ymchwyddo hyd nes cael y pris uchaf posibl i chi. Mae'r pris neulltuio yn ffigwr a gafodd ei osod ymlaen llaw, sef y ffigwr isaf y byddech yn fodlon ei dderbyn am eich eiddo. Mae'r ffigwr hwn yn gwbl gyfrinachol er mwyn sicrhau'r pris gorau posibl, a bydd gan unrhyw ddarpar brynwr gyfle i gynnig hyd at uchafswm eu cyllideb.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm gwerthu a fyddai'n falch i'ch cynorthwyo.

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS