Ymgynghoriaeth Adeiladau

Gall ein tîm o Syrfewyr Siartredig ddarparu cyngor ar bob agwedd o gylch oes eich eiddo. Gyda profiad eang yn y sectorau preswyl a masnachol, gallwn ddarparu'r gwasanaethau canlynol:

  • Arolwg Prif Ddiffygion Preswyl
  • Dilysrwydd Dyledus Technegol Masnachol
  • Cyngor Adfeiliad
  • Atodlenni Amod
  • Cyngor ar Waliau Terfyn
  • Gweinyddiaeth Contract / Rheoli Prosiectau
  • Cyngor Cynnal a Chadw Eiddo

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS