Y Cwmni

Mae Tom Parry a’i Gwmni yn gwmni annibynnol o Werthwyr Eiddo Proffesiynol a Syrfewyr Siartredig, sydd wedi magu enw da iawn am werthu eiddo yn llwyddiannus ers 1912. Rydym yn darparu cyngor proffesiynol heb ei ail yn seiliedig ar dros 100 mlynedd o brofiad yn yr ardal leol.

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth proffesiynol a phersonol, ein profiad a’n cyfoeth o wybodaeth leol, ac mae gan ein staff ymroddgar a chyfeillgar agwedd ragweithiol ragorol, ac yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505

sales@tomparry.info

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

harlech@tomparry.co.uk

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS