Arolwg a Phrisiad

picture

Tudalennau Eraill
Pori ein gwefan

 

 

Aelodau o:
Professional Association Membership details

Bookmark and Share

Tawelwch meddwl wrth brynnu eiddo

Arwel Williams

Mr Arwel Williams F.R.I.C.S. Principal Partner

Mae’n debyg mai prynnu eiddo fydd y buddsoddiad mwyaf a wnewch yn eich bywyd, ac er mwyn tawelwch meddwl, efallai yr hoffech gael cadarnhad nad oes unrhyw nam saerniol arno, a fod y pris yn un teg, cyn i chwi fwrw ymlaen i brynnu.

Efallai eich bod yn ansicr o’r gwahanol fathau o arolygon sydd ar gael, ac os felly cysylltwch a’n Syrfewr Siartedig, Mr Arwel Williams am gyngor ac arweiniad ynglyn a pha syrfe fydde fwya addas i’ch dibenion chi, ac am fanylion o’r gost.

Mae’r cyngor hwn yn rhad ac am ddim heb unrhyw rwymedigaeth.

Mae Arwel Williams yn Syrfewr Siartedig gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn y gwasanaeth o brisio ac gwneud arolwg o eiddo preswyl a masnachol yng Nghwynedd. Ef yw y prif bartner yn Tom Parry & Co, practis annibynol o Werthwyr Tai, gyda phump o swyddfeydd yng Ngwynedd.

Gwasanaethau Proffesiynol

Gallwn baratoi arolwg syrfe ar gyfer unrhyw fath o eiddo i anghenion penodol y cleient :-

 • Structural Survey Report

 • Main Defects Report

 • Schedule of Condition Report

Darparwn Brisiad Ffurfiol ar gyfer :-

 • Eiddo Preswyl a Masnachol

 • Priso Ffermydd

 • Rhent

 • Profi Ewyllys

 • Yswiriant

 • Treth Cynnillion Cyfalaf

Gwasanaethau proffesiynol eraill a ddarperir :-

 • Compulsory acquisitions

 • Easement/wayleaves negotiation

 • Disturbance

 • Landlord and Tenants claims

 • Compensation claims in respect of road widening schemeetc.

Drwy amgyffred eich anghenion, cynigiwn wasanaeth lleol, personol a phrydlon..

Am fwy o fanylion ynglyn ac unrhyw un o’r gwasanaethau uchod, ffoniwch:-

Arwel Williams F.R.I.C.S.
Tom Parry & Co
80 High Street
PORTHMADOG
Gwynedd
LL49 9NW
Tel: 01766 512505/513164
e-bost: aw@tomparry.co.uk