Amdanom Ni

picture

Tudalennau Eraill
Pori ein gwefan

 

Aelodau o:
Professional Association Membership details

Bookmark and Share

Amdanom Ni

Ers ei sefydlu yn 1912, mae Tom Parry & Co yn un o’r cwmniau annibynol hynaf o Asiantwyr Tai, Priswyr a Syrfewyr Siartedig, yn Ne Gwynedd, gyda phump o swyddfeydd wedi ei lleoli mewn mannau amlwg ar brif strydoedd Porthmadog, Criccieth, Harlech, Blaenau Ffestiniog a’r Bala.

Mr Arwel Williams, yw y prif bartner, ac mae yn Gymrawd o Sefydliad y Syrfewyr Siartedig Brenhinol (F.R.I.C.S), a chanddo dros 35 mlynedd o brofiad yn y maes yma.

Ymunodd Mr Phil Williams, Bsc (Anrh), MRICS, Partner, y Cwmni yn 2015, ar ôl treulio 15 mlynedd yn Llundain fel Syrfëwr Adeiladu Siartredig.

Mae gan Tom Parry & Co dim o staff cyfeillgar gyda ymroddiad brwdfrydig i ddarparu gwasanaeth broffesiynol a chydwybodol i’w cwsmeriaid, ac yn ymfalchio yn y ffaith eu bod wedi gwasanaethu’r ardal ym mhob agwedd o faterion eiddo am bron i 100 mlynedd.

DATHLU CANMLWYDDIANT MEWN BUSNES